អង់គ្លេស

ចាប់ផ្តើមរៀនភាសាអង់គ្លេស

បច្ចុប្បន្នទីផ្សាការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំង ហេតុនេះហើយ ទាមទារអោយសិស្ស និស្សិត អ្នកសិក្សាទាំងឡាយមានការខិតខំប្រឹងប្រែង សិក្សានូវជំនាញនិង បង្កើន សម្ថភាពររបស់ខ្លួនតាមរយះការសិក្សានៅសាលា កាស្រាវជ្រាវបន្ថែម កាស្វែងយល់ពីសង្គម ដើម្បី អោយស្របតាមទីផ្សារការងារ។ក្នុងនោះដែរភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអន្តជាតិដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំ ទូលាយក្នុងសកលលោកក្នុងការទំនាក់ទំនង ពីជាតិសាសន៍មួយទៅជាតិសាសន៍មួយ។សិស្ស និស្សិត និងអ្នកសិក្សាគួរបង្កើសសម្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួន។ខាងក្រោមនេះជា ប្រធានបទ និងវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អមួយសំរាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូង៖ 1. អ្នកដូចកូនទារកទើបនិងកើត ទារកទើបនិងកើតរៀនភាសារបស់ពួកគេយ៉ាងយឹតៗ។ ដំបូងពួកគេរៀនស្តាប់ បន្ទាប់ មកពួកគេរៀនិយាយ ហើយចុងក្រោយពួកគេរៀនអាននិងសរសេរ។ 2. ស្តាប់ភាសាអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃ ស្តាប់វិទ្យុ មើលទូរទស្សន៍ និង មើលភាពយន្តភាសាអង់គ្លេស រៀនតាមប្រពន័្ធ អ៊ិនធឺណេត 3. រាប់អានមិត្តជនជាតិអង់គ្លេសរឺ អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស រៀបចំការសន្ទនា និងអនុវត្តការសន្ទនា ប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាថ្នាក់ដំបូង 4. អានរឿងភាសាអង់គ្លេស ចាប់ផ្តើមជាមួយសៀវភៅរឿងកូនក្មេង អានការផ្សាយពានិជ្ចកម្ម ផ្លាកសញ្ញា និងយីហោផ្សេងៗ 5. កត់ត្រាពាក្យថ្មី សរសេរនូវពាក្យថ្មីៗនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នក កត់ត្រាពាក្យទាំងនោះតាមលំដាប់តួអក្ស(A…..B………C….) បង្កើតប្រយោគឧទាហរណ៍ […]