ថ្នាំពុលរុក្ខជាតិ ​ ខ្ទឹមស

សមាសធាតុផ្សំ និង សត្វល្អិត

ខ្ទឹមជាពិសេសមើមរបស់វាមានផ្ទុកសមាសធាតុដែលមានក្លិន ឆួលឈ្មោះ Diallyl disulphide and Diallyl trysulphide ដែលអាចបង្អាក់សកម្មភាពជីវសាស្ត្ររបស់សត្វល្អិត។

វិធីសាស្ត្រ និង​ការប្រើប្រាស់

 • បុក ឫចិញ្ច្រាំមើមខ្ទឹម ចំនួន ៨៥ក្រាម
 • ចាក់ខ្ទឹមខាងលើចូលក្នុងប្រេងឆា ចំណុះ៥០មីលីលីត្រ
 • រក្សាល្បាយខាងលើទុករយៈពេល២៤ ម៉ោង
 • ចាក់ទឹកចំណុះ៩៥០ មីលីលីត្រនិងទឹកសាប៊ូ៥០មីលីលីត្រចូល កូរល្បាយរួចរក្សាថ្នាំពុលទុកក្នុងដប
 • យកថ្នាំខាងលើ១ភាគ លាយជាមួយទឹក១៩ភាគ
 • កូរអោយសព្វល្អ មុនពេលបាញ់ទៅលើដំណាំដែលរងការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិត នៅពេលព្រឹក

ប្រសិទ្ធភាពលើសត្វល្អិត

 • ចៃ
 • ស្រឹង
 • ដង្កូវស៊ីញ៉េ
 • ដង្កូវស៊ីស្លឹកស្ពៃ
 • អណ្តើកមាស
រូបតំណាង

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.