តើអ្នកគួរសន្សំប្រាក់ប៉ុន្មាននៅតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់អ្នក

តើអ្នកចង់មានឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬទេ? វាមានន័យថាមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដោយមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

download

ខ្ញុំដឹងថាការសន្សំអាចជាការពិបាកណាស់។ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានរកឃើញថាការមានភាពតឹងរ៉ឹងខ្លាំងជាមួយការសន្សំអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើល។ អ្នកមិនចាំបាច់កាត់ផ្តាច់រាល់រឿងរីករាយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីសន្សំលុយនោះទេ។ ជាគំនិតខ្ញុំ? កុំមានភាពតឹងរ៉ឹងពេកចំពោះខ្លួនអ្នកអំពីកាសន្សំ អ្នកអាចមានភាពសប្បាយរីករាយខណៈពេលដែលអ្នកសន្សំសំចៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលអនាគត។

នេះអាចទៅរួចបាន, អ្នកអាចធ្វើវាបាន! សូមមើលអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើឱ្យការសន្សំងាយស្រួល:

ច្បាប់សំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលអ្នកសន្សំប្រាក់

  • អ្នកមិនចាំបាច់មានផលបូកជាក់លាក់ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរតែមានភាគរយជាក់លាក់។
  • ភាគរយពិតប្រាកដមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះភាគរយនឹងប្រែប្រួលដោយសារប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញកើនឡើងឬថយចុះដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព។
  • អ្នកមិនចាំបាច់បង្កើនអត្រាចំណាយរបស់អ្នកឱ្យសមស្របនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរបង្កើនភាគរយនៃការសន្សំរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាអ្នកមានប្រាក់ច្រើនទៀតបន្ទាប់ការចំណាយ។
  • ការទិញមាស, ប្រាក់, ពេជ្រ ទុកអាចជាគំនិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីសន្សំប្រាក់

តើអ្នកគួររក្សាទុកប៉ុន្មាននៅតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់អ្នក

១.ដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នក

នៅដំណាក់កាលនេះអ្នកប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងអាយុ 20 ឆ្នាំហើយការសន្សំប្រាក់គឺមិនទំនងជាមានអាទិភាពទេដោយសារតែមានការចំណាយច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាវាជាការសមហេតុសមផលដែលអ្នកគួរតែមានបំណងដើម្បីសន្សំប្រាក់ 25% នៃចំណូលសរុបរបស់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះមានន័យថាអ្នកគ្របដណ្តប់រាល់ចំណាយរបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងការសងបំណុល) ដោយត្រូវប្រាកដថាមិនលើសពី75% នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នករៀបចំផែនការរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះអ្នកនឹងអាចសន្សំសំចៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលអនាគត។

២.ដំណាក់កាលនៃការចិញ្ចឹមគ្រួសារ

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកមានអាយុ 30 ឆ្នាំ 40 ឆ្នាំនិង 50 ឆ្នាំហើយការសន្សំប្រាក់រយៈពេលវែងកាន់តែលំបាកថែមទៀតជាមួយការទទួលខុសត្រូវជាច្រើនបន្ថែមលើការសន្សំប្រាក់រយៈពេលខ្លីនិងមធ្យម សំរាប់ពេលមានអាសន្ននិងថ្លៃសិក្សារបស់កូន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរមានប្រាក់ចំណូពីរដងស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកដែលបានសន្សំរៀងរាល់ 5 ឆ្នាំម្តង។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក 5.000 ដុល្លារអ្នកគួរតែសន្សំប្រាក់រអោយចាន 10.000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ។

download (1)

គណនីសន្សំរបស់អ្នកគួតែភ្ជាប់ទៅគណនីចំបងរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំជារៀងរាល់ខែ។ នេះនឹងធ្វើឱ្យងាយស្រួលក្នុងការសន្សំនិងមិនមានការពន្យារពេល។

៣.ដំណាក់កាលនៃការគិតពីការចូលនិវត្តន៍នាពេលអនាគត

នៅដំណាក់កាលនេះអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើការសន្សំនិងមានផែនការសន្សំសំរាប់ការចូលនិវត្តន៍ខាងក្រោមជាគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅសន្សំ:

images (1)

ក)ការសងបំណុលជារឿងអាទិភាព

អ្នកគួរតែមានផែនការសងបំណុលគេអោយអស់មុនពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍ ដើម្បីសំរេចគោលដៅការសន្សំប្រាក់ចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក

ខ)មានមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់

នៅពេលមានភាពអាសន្នកើតមានឡើងឬអ្នកបាត់បង់ការងារដើម្បីចៀសវាងការប៉ះពាល់ក្នុងសន្សំរយៈពេលវែងឬការសន្សំចូលនិវត្តន៍ អ្នកអាចប្រើប្រាស់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ្នកវិញ។នៅចុងបញ្ចប់ការសន្សំប្រាក់ឆ្ពោះទៅរកការចូលនិវត្តន៍គឺជាល្បែងដ៏វែងនៃការសន្សំប្រាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបំពេញតាមគោលដៅសន្សំប្រាក់ វាមិនមែនជាបរាជ័យទេ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវព្យាមយាលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។