ពេលអ្នកឈឺកគួរជៀងវាងម្ហូបទាំងនេះ

  1. អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ : អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ ផ្លែអាវូកាដូ, ឈីស, សូកូឡាខ្មៅ,ស៊ុត,ត្រីដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើន។

Image result for fatty foods to avoid

 

 

 

 

 

 

 

២.អាហារដែលមានជាតិអាស៊ីត ដូចជាក្រូច និងផ្លែ ស្ត្រប៊ឺរី

Foods to Avoid for a Sore Throat

៣.អាហារដែលមានជាតិហឹរ មានដូចជា៖ ម្ទេស ខ្ទឹមស

Related image

Categories: សុខភាព