បច្ចេកវិទ្យាៈពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធជាមួយ Firefox Add-ons

ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​សរសេរ​ភាសាខ្មែរ​ អោយ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​អក្ខរាវិរុទ្ធ អ្នក​ដែល​ប្រើ Firefox Browser អ្នក​អាច​ប្រើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​បាន​ដោយ​ភ្ជាប់​កម្មវិធី​នោះ​ទៅ​នឹង Add-ons របស់​ Firefox Browser របស់​អ្នក។ ពេល​ដែល​អ្នក​សរសេរ​អក្សរ​ខ្មែរ​វា​នឹង​ត្រួត​ពិនិត្យ​អោយ​អ្នក ហើយ​ចំពោះ​ពាក្យ​ណាមួយ​ ដែល​សរសេរ​ខុស​វា​នឹង​មាន​ខ្សែ​អង្កាញ់​ៗ​រត់​ពី​ខាង​ក្រោម ពេល​នោះ​អ្នក​អាច Right-Click លើ​វា​បាន វា​នឹង​បង្ហាញ​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន ហើយ​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​វា​បាន ​នូវ​ពាក្យ​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។

ដើម្បី​ទាញ​វា​ដាក់​ក្នុង Add-ons របស់​អ្នក​សូម​ចុច​ Khmer Spellchecker​
ប្រភព​ដកស្រង់​ចេញ​ពី សម្រាប់​ខ្មែរ